• Wil jij ook dat jouw team zich weer energiek voelt?

 • Wil jij je persoonlijk ontwikkelen?

 • Ben jij op zoek naar loopbaanmogelijkheden?

 • Wil jij ook dat jouw team elkaars kwaliteiten waardeert?

 • Wil jij ook dat jouw team weer in zijn kracht staat?

Teamcoaching

Merk je dat

 • Jouw team vast loopt in de samenwerking?
 • De communicatie niet zo lekker loopt?
 • Er geen eigenaarschap wordt genomen?
 • Het team speerpunten lastig concreet kan maken?
 • Teamleden het lastig vinden om stil te staan bij zichzelf?

Als leidinggevende kan je niet altijd zelf een team in beweging krijgen. Inzet van een teamcoach kan jou deze ondersteuning bieden.

In een aantal sessies ga ik met jouw team aan de slag. Het team krijgt zelf het inzicht dat de zaken die in de sessie ontstaan, ook herkenbaar zijn in de dagelijkse samenwerking.

Het team onderzoekt en ervaart hoe ze weer eigenaarschap kunnen nemen op hun eigen ondersteuningsvraag.

Je zal merken dat de teamleden elkaar weer kunnen waarderen en dat er teamprestaties  gemaakt worden.

De rol van mij als teamcoach

Mijn rol is spiegelen, vragen stellen, en wanneer nodig is, de onderstroom induiken. Dit doen we in een veilige sfeer van vertrouwen, zodat je als team open en met respect voor elkaar kunt praten over wat je dwars zit, en wat er beter zou kunnen. Door inzet van mijn eigen ervaring en interventies gaan de teamleden zelf inzichten creëren en worden ze eigenaar van wat ze willen bereiken.

Er ontstaat begrip en waardering voor elkaar door samen in dialoog te gaan. Teamleden zien elkaars meerwaarde weer in en kunnen op professionele en volwassen wijze met elkaar in gesprek gaan. Er is weer zicht op het gezamenlijk belang. Je hebt elkaar nodig als team!

Samen met het team en leidinggevende kijk ik naar wat de ondersteuningsvraag is en maken we hier een trajectafspraak over. Hierbij pas ik diverse methodieken en interventies toe, alles vanuit een waarderend perspectief.

Naast teamtrajecten ben ik ook inzetbaar voor intervisie-sessies. Dit zijn sessies in kleinere groepen zodat veiligheid en vertrouwen gewaarborgd is. Samen met het team en leidinggevende wordt het doel van de intervisie besproken.

Mijn werkervaring gecombineerd met de kennis die ik opgedaan heb in verschillende Post-HBO opleidingen, pas ik toe in de sessies.

Ik heb ruime ervaring in het werken met mensen met psychische -en psychiatrische problematieken gecombineerd met gedrags -en verslavingsproblematieken en matige begaafdheid. Ik ben werkzaam geweest binnen verschillende lagen van organisaties; dit maakt dat ik snel kan aansluiten bij het team en leidinggevende.

Ik ben aangesloten bij NOBCO, Nederlands Orde van Beroepscoaches en werk volgens de gedragscode.

Loopbaan- en Studiekeuze begeleiding. Persoonlijke ontwikkeling

Loopbaan- en Studiekeuze begeleiding:

Vraagstukken kunnen zijn:

 • Ik heb twijfels over mijn baan/studie, is dit het?
 • Ik wil me graag ontwikkelen, maar waarin?
 • Ik wil mijn kracht en kwaliteiten ontdekken en deze inzetten.
 • Ik wil weer met goede energie naar mijn werk of studie volgen.
 • Ik weet niet welke (vervolg) studie ik moet kiezen.
 • ……

Het traject bestaat uit ongeveer 5 sessies waar we samen gaan kijken naar jouw drijfveren en kernwaardes die door inzet van loopbaanscans concreet gemaakt worden. Van hieruit ga je onderzoeken wat bij jou past.

Persoonlijke ontwikkeling:

Vraagstukken kunnen zijn:

 • Ik wil me verder ontwikkelen, maar iets belemmerd me hierin.
 • Ik wil mijn ontwikkelpunten concreter maken en hier actie in ondernemen.
 • Ik zit niet lekker in mijn vel, en ik weet niet waar ik moet beginnen.
 • Ik wil het beste uit mezelf halen.
 • …….

In ongeveer 5 sessies werken wij samen aan jouw ondersteuningsvraag.

Als ontwikkelcoach werk ik vanuit het gedachtegoed van de Gestalttherapie. Samen met jou gaan we op zoek naar je koesterpunten maar ook naar je ontwikkelpunten die je nu in het dagelijks leven belemmeren.

Tijdens de sessies worden oefeningen ingezet met als doel ervaren, voelen, beleven en herkennen.

Ervaringen van anderen

Vanaf het begin ben je erg betrokken geweest, heb je je goed verdiept in welke teamprocessen er speelden. Bij de interviews merkte we meteen dat je echt wilde weten wat er speelde in het team en wat aan de hand daarvan een passende aanpak zou zijn voor de coaching.

Tijdens de bijeenkomsten was er steeds een goede afwisseling tussen interactie en uitleg over theorie van bijvoorbeeld teamprocessen. Dit hebben we als erg prettig ervaren.

Verder had je goed door wat er speelde en dacht je dan ook mee in vervolg stappen. Je was hierbij een steun in de rug voor ons. Er was ruimte voor wanneer wij er als team anders over zouden denken. Je bent erg toegankelijk, dit bevorderde de samenwerking en creëerde een vertrouwensband. Dit deed ook de sfeer in de bijeenkomsten ten goede.

Wij als team hebben stappen gemaakt en jij hebt daar zeker bij geholpen! Nogmaals bedankt.

Waar liepen wij tegen aan:

Wij als team konden geen beslissingen nemen en/of to the point komen.
Onze neuzen stonden niet dezelfde kant op (eilandengevoel).
Hadden moeite met vergaderstructuur.
Waren overzicht van zelfsturing kwijt en deden al teveel zelf. Ook kwamen wij erachter dat we te weinig gebruik maakte van andere disciplines die ons daarmee zouden kunnen helpen.

Kim heeft ons geholpen met :

Vergaderstructuur, tot the point komen.
Inzicht gegeven in de samenwerking binnen het team.
Meer werkplezier terug gegeven.
Onze neuzen meer in dezelfde richting gezet.

De huidige situatie:

Overleg is functioneler.
Beslissingen nemen blijft lastig.
Meer samenwerking onderling, we werken meer als een team
We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.

Ik ben Silke en ik werk als GGZ-agoog in de psychiatrie. Wat ik belangrijk vind is dat je, als begeleiding, altijd blijft investeren in het contact met de cliënten. Hierdoor voelen ze zich gezien, gehoord en weten ze dat ze er mogen zijn.
Voordat het team met Kim samenwerkte, waren er meerdere nieuwe collega’s in het team komen werken, waardoor de communicatie enige sturing en ondersteuning nodig had.
De team coaching / training heeft het team ruimte gegeven om naar elkaar te luisteren en elkaars visie en waarden te bespreken, door middel van gespreksvoering en opdrachten die Kim ons met enthousiasme en geduld heeft uitgelegd. Tijdens het traject hebben we gebruik gemaakt van de monitor SLOW (Samen Lerend Op Weg)

De SLOW is een effectief hulpmiddel om jezelf en andere te monitoren. Je krijgt namelijk eerst de tijd om over jezelf na te denken, daarna krijg je van de ander terug welke mening hij/zij over jou, betreft diezelfde punten, heeft. Doordat je dit kunt uitprinten, is het overzichtelijk en kun je het tijdens de evaluatie met de ander er bij pakken, ter verduidelijking. Wanneer je de SLOW in vult over een ander, krijg je de tijd om er over na te denken, zodat je het met zorgvuldigheid kunt invullen. Doordat er een keuze systeem in zit, is de mogelijkheid er om je mening te verfijnen. Uiteindelijk is het fijn om na een bepaalde tijd, de SLOW er nogmaals bij te pakken en weer samen te komen met de ander, om te reflecteren op wat er is veranderd en welk proces je hierin hebt doorlopen.

Nu wordt er beter naar elkaar geluisterd en hebben we een gezamenlijk doel voor ogen, dit is terug te merken in het contact met de cliënten. Daardoor zijn we één team en stralen we dit uit.

“Ik ben Carolien Janssen en ik werk binnen de GGzE op afdeling gerontopsychiatrie vervolgbehandeling. Ik ben GGz agoog en werk al 19 jaar binnen deze afdeling. In eerste instantie als begeleider en de laatste jaren ook vooral met het coördinerende takenpakket. Ik ben het vaste aanspreekpunt voor zowel het team, de behandelaren als het management. Ik plan en regel en daar waar nodig stuur ik het team aan en motiveer ze in hun werk.

Voordat wij als team met Kim samenwerkte werkten wij vooral op eilandjes en kwamen we als team verder van elkaar af te staan. We zaten in een roerige tijd met veel personeelswisselingen en te korten en veranderingen binnen de visie van de afdeling, wat ook de nodige onrust en aanpassingen binnen het team met zich meebracht. We gingen steeds meer onze eigen weg en verloren elkaar steeds meer uit het oog.

De teamcoaching gaf ons weer meer inzicht in onze eigen bijdragen en verantwoordelijkheden voor het slagen van de afdeling. Hoe werken we samen aan de tevredenheid van de cliënt en weten we elkaar weer te vinden. Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe spreken we elkaar daar op aan. Al snel was duidelijk dat we weer terug moesten naar de basis en van daaruit verder bouwen met elkaar. Ieder in zijn eigen kracht en met zijn eigen expertise. Ons houden aan de gemaakte afspraken en elkaar daarin ondersteunen.

Nu we weten dat we elkaar nodig hebben en dat we terug moeten naar de basis zie je weer een bepaalde rust. Maar ook juist nieuwe energie waar men mee aan de slag wil gaan en weer op een positieve manier naar de toekomst wil kijken. Men wil veranderingen aanbrengen en verantwoordelijkheden nemen en delen. We zijn er nog lang niet, want ook de roerige tijden van personeel zijn helaas nog lang niet voorbij. Toch gaan we er weer voor en hebben we het gevoel verder te kunnen.

Het team stond in eerste instantie niet open voor de teamcoaching, wat heeft het voor zin!? Maar door de open werkwijze en het zichzelf kwetsbaar opstellen van Kim heeft het team zich ook open durven stellen en hebben ook wij ons kwetsbaar opgesteld. Zelfs zo kwetsbaar dat we nu zeggen dat we op deze positieve manier verder willen en de teamcoaching er in willen houden d.m.v. intervisies en trainingen. Hoe goed is dat!

Ik ben trots op ons team met wat we er uit hebben kunnen halen en met wat we er zeker nog uit gaan halen. Kim bedankt, je hebt ons weer op het goede spoor gezet en de juiste energie gegeven.”

Ik ben Monique( 37) en mijn probleem was dat ik “ de lat” in mijn leven veel te hoog legde. Door coaching bij kim te volgen heb ik geleerd dat het voornamelijk draait om bewustwording en acceptatie. Ik voelde me begrepen, ondersteund maar ook uitgedaagd door kim. Hierdoor kan ik veel makkelijk in het leven staan en voel ik me zelfverzekerd genoeg om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een echte aanrader dus!

Ik ben Juul, werkzaam binnen de psychiatrie. Hier begeleid ik cliënten en ben ik verantwoordelijk voor de zorg rondom de cliënten.

Voordat ik met Kim samenwerkte, had ik veel irreële gedachtes die uit onzekerheid kwamen door wat in het verleden is voorgevallen. Deze werden steeds meer waardoor dit voor een enorme ballast zorgde en chaos veroorzaakte in mijn denken en doen.

De coaching/training van Kim gaf mij uitleg over de gedachtegangen en liet mij hier mee oefenen, waardoor er weer ruimte ontstond om echt na te denken. Daarnaast gingen we kijken hoe ik me nu zag en waar ik naartoe wilde door eenvoudige oefeningen om meer zicht te krijgen waar ik sta en wie ik ben en waar ik naartoe wil. Het gaf mij vertrouwen en rust. Hierdoor kon ik het werk weer goed op pakken en had ik minder gedachtes.

Nu gaat met vallen en opstaan, maar trek nu eerder aan de bel. Ik praat sneller over mijn gedachtes/gevoelens en/of schrijf ze op zodat ze geen eigen leven gaan leiden.

Ik ben Moniek en ik kwam bij Kim uit omdat ik eindelijk wilde ontdekken waar mijn kwaliteiten en competenties liggen.

Ik liet me te veel leiden door de negatieve gedachtes, zag veel te veel beren op de weg en was te bang om mensen te vragen voor hulp.

Kim heeft me hier ontzettend bij geholpen om te waarderen wie je om je heen hebt en dat iedereen open staat om je te helpen. Ze heeft me behoorlijk uitgedaagd om uit mijn comfortzone te stappen. Dit had ik ook nodig, een stok achter de deur.

Ik heb geleerd dat je er zelf iets van moet maken en doen wat goed voelt en ik ben er achter gekomen waar ik het beste op mijn plek zal zitten op werkgebied.

Ik ben Sylvia, afgestudeerd in Human Resource Management en hierin ook werkzaam. Voordat ik met Kim samenwerkte vond ik het lastig om een richting te bepalen in mijn toekomstige carrière. Door mijn beperkte werkervaring had ik maar een heel klein stukje van het HR-vak kunnen ontdekken en dit liet mij twijfelen of ik wel de juiste keuzes had gemaakt. Hierdoor gingen mijn gedachtes alle kanten op en wist ik niet meer wat ik precies wilde .

Door de loopbaanbegeleiding heb ik weer in kunnen zien waarom ik voor HRM heb gekozen en welke richting ik hiermee op wil. Ik heb weer een doel voor ogen en weet wat ik moet doen om dit doel in de toekomst te kunnen bereiken. Ook heb ik van Kim geleerd dat niet alles in het leven een reden moet hebben en dat sommige dingen gewoon zo zijn. Een belangrijke les voor mij omdat ik overal een reden achter zocht., zo ook mijn eigen gedachtes en eigen doen.

Nu ben ik volop bezig met het zoeken van een geschikte Master om een volgende stap te zetten in mijn carrière. Door dit traject met Kim heb ik weer het vertrouwen en enthousiasme terug zoals ik voorheen altijd heb gehad!

Vanaf het begin ben je erg betrokken geweest, heb je je goed verdiept in welke teamprocessen er speelden. Bij de interviews merkte we meteen dat je echt wilde weten wat er speelde in het team en wat aan de hand daarvan een passende aanpak zou zijn voor de coaching.

Tijdens de bijeenkomsten was er steeds een goede afwisseling tussen interactie en uitleg over theorie van bijvoorbeeld teamprocessen. Dit hebben we als erg prettig ervaren.

Verder had je goed door wat er speelde en dacht je dan ook mee in vervolg stappen. Je was hierbij een steun in de rug voor ons. Er was ruimte voor wanneer wij er als team anders over zouden denken. Je bent erg toegankelijk, dit bevorderde de samenwerking en creëerde een vertrouwensband. Dit deed ook de sfeer in de bijeenkomsten ten goede.

Wij als team hebben stappen gemaakt en jij hebt daar zeker bij geholpen! Nogmaals bedankt.

Waar liepen wij tegen aan:

Wij als team konden geen beslissingen nemen en/of to the point komen.
Onze neuzen stonden niet dezelfde kant op (eilandengevoel).
Hadden moeite met vergaderstructuur.
Waren overzicht van zelfsturing kwijt en deden al teveel zelf. Ook kwamen wij erachter dat we te weinig gebruik maakte van andere disciplines die ons daarmee zouden kunnen helpen.

Kim heeft ons geholpen met :

Vergaderstructuur, tot the point komen.
Inzicht gegeven in de samenwerking binnen het team.
Meer werkplezier terug gegeven.
Onze neuzen meer in dezelfde richting gezet.

De huidige situatie:

Overleg is functioneler.
Beslissingen nemen blijft lastig.
Meer samenwerking onderling, we werken meer als een team
We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.

Ik ben Moniek en ik kwam bij Kim uit omdat ik eindelijk wilde ontdekken waar mijn kwaliteiten en competenties liggen.

Ik liet me te veel leiden door de negatieve gedachtes, zag veel te veel beren op de weg en was te bang om mensen te vragen voor hulp.

Kim heeft me hier ontzettend bij geholpen om te waarderen wie je om je heen hebt en dat iedereen open staat om je te helpen. Ze heeft me behoorlijk uitgedaagd om uit mijn comfortzone te stappen. Dit had ik ook nodig, een stok achter de deur.

Ik heb geleerd dat je er zelf iets van moet maken en doen wat goed voelt en ik ben er achter gekomen waar ik het beste op mijn plek zal zitten op werkgebied.

Ik ben Sylvia, afgestudeerd in Human Resource Management en hierin ook werkzaam. Voordat ik met Kim samenwerkte vond ik het lastig om een richting te bepalen in mijn toekomstige carrière. Door mijn beperkte werkervaring had ik maar een heel klein stukje van het HR-vak kunnen ontdekken en dit liet mij twijfelen of ik wel de juiste keuzes had gemaakt. Hierdoor gingen mijn gedachtes alle kanten op en wist ik niet meer wat ik precies wilde .

Door de loopbaanbegeleiding heb ik weer in kunnen zien waarom ik voor HRM heb gekozen en welke richting ik hiermee op wil. Ik heb weer een doel voor ogen en weet wat ik moet doen om dit doel in de toekomst te kunnen bereiken. Ook heb ik van Kim geleerd dat niet alles in het leven een reden moet hebben en dat sommige dingen gewoon zo zijn. Een belangrijke les voor mij omdat ik overal een reden achter zocht., zo ook mijn eigen gedachtes en eigen doen.

Nu ben ik volop bezig met het zoeken van een geschikte Master om een volgende stap te zetten in mijn carrière. Door dit traject met Kim heb ik weer het vertrouwen en enthousiasme terug zoals ik voorheen altijd heb gehad!

Over mezelf……

Ik ben Kim Linders, gediplomeerd en gecertificeerd coach en lid van de NOBCO.
Ik werk zowel in opdracht voor organisaties als voor particulieren en doe dit zelfstandig en/of samen met collega coaches.

Wat mij onderscheidend maakt is dat ik vanuit diverse invalshoeken naar de ondersteuningsvraag kan kijken.  Samen kijken naar de kern van je van je vraag om op deze wijze weer rust te gaan ervaren in je werk en leven.

Ik heb jarenlang ervaring in de gezondheidszorg en met name binnen de verstandelijk gehandicapten zorg en de psychiatrie. Na 20 jaar ervaring in het werken met diverse doelgroepen in de zorg ben ik me gaan richten op leidinggeven. Enkele jaren later kwam ik erachter dat ik niet met passie aan het werken was, ik miste iets. Door goed naar mijzelf te kijken en wat mijn passie is en energie geeft ben ik mij gaan richten op coachen. De puzzel viel weer op zijn plaats.

Mijn kracht zit in het combineren van mijn werkervaring met mijn kennis en vaardigheden als coach. Aansluiting vinden bij een team gaat mij gemakkelijk af, ik heb zelf jaren als verpleegkundige in teams gewerkt.

Ik ondersteun individuen, teams en organisaties bij de ondersteuningsvraag  zet ze terug in hun eigen kracht, zodat zij positieve nieuwe energie opdoen. Vanuit deze energie komt weer ruimte vrij om nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling. Eigenaarschap nemen op je eigen proces is voor mij een belangrijke waarde, je bent immers eigenaar van je eigen coachwiel.

We starten kosteloos met een kennismaking. Dit is een klikgesprek om te onderzoeken of er een klik is. Van daaruit kijk je of je verder met mij op pad wil gaan.

Opdrachtgevers die met Kim samengewerkt hebben

 

Neem contact met me op

2 + 2 = ?

Kim Linders

Coaching & Training

Correspondentieadres:

Kaardebol 14
5803 HX Venray

Praktijkruimte:

Bergweg 4, kamer 22

5801 EG Venray

06-38243239
info@kim-linders.nl

kvk 74073656